Date Game Description 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
06/12/2021 12:29:00 PM EOHI Early Ohio 667 9768 XXXXX
06/12/2021 12:29:00 PM EOHI5 Early Ohio 5 Ball XXX XXXX 93744
06/12/2021 12:29:00 PM MGA Midday Georgia 278 9756 XXXXX
06/12/2021 12:29:00 PM MGA5 Midday Georgia 5 Ball XXX XXXX 70244
06/12/2021 12:27:00 PM EMD Early Maryland 681 2299 XXXXX
06/12/2021 11:00:00 AM ETEXM Early Texas Morning 956 8504 XXXXX
06/12/2021 10:28:00 AM MTN Morning Tennessee 619 1405 XXXXX
06/11/2021 11:34:00 PM NGA Night Georgia 285 5655 XXXXX
06/11/2021 11:30:00 PM LNM Late New Mexico 929 3298 XXXXX
06/11/2021 11:22:00 PM LNC Late North Carolina 131 3439 XXXXX
06/11/2021 11:12:00 PM LTEXN Late Texas Night 871 5857 XXXXX
06/11/2021 11:00:00 PM LNE Late Nebraska 521 XXXX XXXXX
06/11/2021 11:00:00 PM LKEN Late Kentucky 181 2395 XXXXX
06/11/2021 11:00:00 PM LVIR Late Virginia 889 3756 XXXXX
06/11/2021 11:00:00 PM LWAS Late Washington 199 XXXX XXXXX
06/11/2021 10:50:00 PM LIN Late Indiana 577 8650 XXXXX
06/11/2021 10:30:00 PM LLOU Late Louisana 613 0107 XXXXX
06/11/2021 10:29:00 PM LCT Late Connecticut 638 4531 XXXXX